Project- & Procesondersteuning -
Projecten
Als creatieve mensen bij elkaar komen borrelen vaak mooie ideeën voor nieuwe projecten op. Maar vaak ontbreekt hen de tijd om hun plannen zelf uit te werken en vorm te geven. P&P kan u daarbij helpen. U hebt de ideeën, P&P heeft de kennis, ervaring en netwerken om ze tot uitvoering te brengen. De organisatie van een jubileumviering, het voorbereiden van een bijzonder symposium, het voeren van een creatieve campagne, het samenstellen en produceren van een jubileumboek of -krant, het schrijven van een nieuwsbrief: P&P helpt u bij het bedenken en uitvoeren.
 
 
Fondsenwerving
Vaak is voor het realiseren van goede plannen meer geld nodig dan zomaar beschikbaar is. En met een bredere financiële basis worden gewone plannen goede plannen. P&P heeft ervaring met het zoeken van aanvullende fondsen. Samen met u gaan we na of er mogelijkheden zijn om externe fondsen te werven. Met name op cultureel gebied en bij projecten die het algemeen belang dienen zijn er veel mogelijkheden.
 
 
Processen
In het dagelijkse werk van veel organisaties is wel behoefte aan tijdelijke, gespecialiseerde, ondersteuning. Als die behoefte regelmatig terugkeert is het plezierig om steeds op dezelfde hulp terug te kunnen vallen. Of het nu gaat om een complex secretariaat dan wel om het notuleren van uw vergaderingen, om het bijhouden van uitgebreide voortgangsschema's of het organiseren en begeleiden van eenvoudige, maar tijdrovende mailings: P&P is een doorgewinterde partner bij de uitvoering van secretariële processen.
 
 
Ambtelijk secretariaat
Medezeggenschapsorganen vragen een bijzondere vorm van ondersteuning. Het voeren van een ambtelijk secretariaat vraagt een gedegen kennis van wet- en regelgeving. P&P heeft uitgebreide en langdurige ervaring met het voeren van het ambtelijk secretariaat van ondernemingsraden, cliëntenraden en klachtencommissies. Als verantwoordelijke kunt u van P&P niet slechts secretariële hulp verwachten; P&P levert ook beleidsmatige ondersteuning waardoor uw raad of commissie nog beter zal functioneren.
 
 
En verder
Arie Noordermeer is altijd in voor nieuwe uitdagingen en op zoek naar andere vormen en methoden waarmee u oude en nieuwe problemen te lijf kunt gaan. Neem in zo'n geval daarom eens vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.