Project- & Procesondersteuning -
Ervaring als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bij:
 • Hema bv
 • Humanitas Kinderopvang
 • HVO-Querido
 • Gemeentelijke Brandweer Utrecht
 
Ervaring met fondsenwerving voor onder meer:
 • Culturele projecten
 • Internationale hulporganisatie
 • Jubileum lokale Raad van Kerken
 • Jeugdhulpverlening
 
Ervaring met (project)coördina­tie van:
 • Utrechtse manifestatie Kerkenfeest 2008
 • Utrechtse Kerkennacht 2009
 • Begeleiding van Eenzame Uitvaarten
 • Diverse evenementen
 
Ervaring met de secretariaatsvoering van onder meer:
 • Klachtencommissies
 • Cliëntenraden
 • Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
 • Utrechts Klokkenluiders Gilde
 
Ervaring met:
 • Het inspreken van voice over's voor diverse organisaties
 • De opzet en uitvoering van radioprogramma's